Voor bedrijven
** Wie altijd op zijn tenen loopt,
zal niet lang overeind blijven.**
(Lao Tse)De rol van counselling en coaching bij bedrijven


De counsellor kan een rol gaan spelen als er bij een bedrijf:

 * conflicten zijn
* langdurig of veelvuldig ziekteverzuim is
 * stress- of  burnout-begeleiding nodig is
 * een combinatie van bovenstaande speelt


Ziekteverzuim

De counsellor kan bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim optreden als vertrouwenspersoon en houdt zich aan het beroepsgeheim. De counsellor kan zich inleven in de situatie van de werknemer en begrijpt het standpunt van de werkgever. Als bedrijf wil je je werknemer natuurlijk zo spoedig mogelijk weer optimaal aan het werk hebben, omdat ziekte en uitval nou eenmaal veel geld kosten.

Stress en burn-out

Bij overspannenheid hebben mensen gedurende enige tijd te kampen gehad met teveel stress. Ze kunnen met rust relatief snel herstellen als de oorzaak van de spanning weggenomen wordt. Bij burn-out is de overbelasting zo groot en zo langdurig geweest dat rust alleen niet helpt om de balans in het leven terug te vinden. Overspannenheid die genegeerd wordt kan ontaarden in burn-out.
Burn-out is vaak aan werk gerelateerd. Er zijn drie samenhangende kenmerken te onderscheiden:

  • Mensen zijn emotioneel en lichamelijk uitgeput. Ze voelen zich leeg en hebben nergens meer energie voor. Dit kan lijden tot gevoelens van frustratie en depressie.
  • De betrokkenheid bij collega's en de werkzaamheden neemt af. Er ontstaat een afstandelijke en cynische houding ten opzichte van werk. Men noemt dit wel depersonalisatie.
  • Men heeft het gevoel zelf niet meer goed te functioneren wat resulteert in een negatief zelfbeeld.
Het niet herkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor het ontwikkelen van een burn-out. Vroege waarschuwingssignalen zijn bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid, grote stemmingsschommelingen, besluiteloosheid, slaapproblemen, langzamer en minder efficiënt werken dan men gewend is, meer fouten maken, lusteloosheid, onverschilligheid zowel t.a.v. werk als privé-aangelegenheden, toenemende onzekerheid en geen zin meer hebben in seks of intimiteit, geen behoefte meer hebben aan het zien van vrienden, (chronische) vermoeidheid, je hobby's verwaarlozen, gevoeligheid voor hoofdpijn, griep en kwaaltjes.

Het is belangrijk deze signalen niet te negeren. Mensen denken gemakkelijk dat hun klachten vanzelf over zullen gaan. Dat is echter niet het geval. Als de overbelasting niet wordt aangepakt, zullen de klachten alleen maar verergeren met een burn-out als gevolg.
Hoe langer de overbelasting of de burn-out bestaat, hoe langer het herstel duurt. Bovendien heeft een burn-out meestal grote gevolgen voor relatie, carrière en zelfvertrouwen. 


Conflicten

Bij mensen die op de werkvloer betrokken zijn bij een conflict is er intensieve begeleiding mogelijk. De situatie wordt positief benaderd, er worden geen schuldigen aangewezen, maar er wordt naar oplossingen gezocht. Op die manier kan er ruimte worden gecreëerd om weer goed samen te werken.
Om het traject goed te starten worden er eerst intakegesprekken met de betrokkenen gehouden. Mede aan de hand van deze gesprekken worden er ‘spelregels’ opgesteld die tijdens het traject worden gehanteerd.
Op verzoek wordt het één en ander, met goedvinden van de betrokkenen, teruggekoppeld naar het management.

Een (bedrijfs)counsellor werkt met geestelijk gezonde mensen die een oplossing zoeken voor problematiek waar ze niet alleen uit kunnen komen. De cliënt wordt geholpen naar zijn probleem te kijken en gestimuleerd om de oplossing uit zichzelf te halen. Hij leert zijn eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd en zal hij in de toekomst beter met zijn problemen weten om te gaan.Welkom
Het gezicht achter
Counselling
(Loopbaan) coaching
Voor bedrijven
Tarieven counselling
Tarieven coaching
Workshop vitaliteit
Privacy
Links en tips
Contact