(Loopbaan) coaching
Wat is coaching?


bij coaching gaat het erom het beste in jezelf naar boven te halen om zo optimaal mogelijk te presteren.
Door coaching word je slagvaardiger en zelfstandiger, je leert prioriteiten te stellen en daar ook naar
te handelen. Dit heeft een doortastender optreden als gevolg, je straalt zelfvertrouwen uit.
Door het verkrijgen van zelfinzicht leer je je sterke kanten in te zetten op de juiste momenten en ben
je in staat om je valkuilen te herkennen. Je blikveld wordt verbreed, je ziet je kansen en kunt deze dan
ook benutten.


Loopbaancoaching


Voor wie
 
Loopbaancoaching is bedoeld voor mensen die:
 
·         hun huidige functie op een andere manier willen invullen. Hoe maak ik mijn baan leuker/interessanter/uitdagender, welke belemmeringen kom ik tegen in mijn functioneren, wat maakt dat ik ontevreden ben of vastloop in mijn huidige functie?
·         van baan of functie willen veranderen, een nieuwe stap zetten en hierbij hulp nodig hebben. Deze hulp omvat het verkrijgen van inzicht in ambities en mogelijkheden, begeleiding bij het maken van keuzes en coaching in het volgen van gemaakte keuzes. Wat kan ik, wat wil ik en hoe ga ik dat bereiken?
Door loopbaancoaching krijg je de kans te werken aan een nieuw en realistisch perspectief.
 
Inhoud
In een intakegesprek wordt de specifieke vraagstelling helder gemaakt. Wat speelt er precies, waar loop je tegenaan en wat zijn je wensen, ideeën en verwachtingen? Aan de hand van dit oriënterend gesprek wordt een persoonlijk traject opgesteld. De inhoud van dit traject verschilt dus van persoon tot persoon, al naar gelang de vraag en behoefte. Doorgaans komen, in de vorm van individuele coachingsgesprekken,  de volgende onderdelen aan bod:
·         carrière en levensloop: wat waren de belangrijkste gebeurtenissen in je werk en leven en wat zijn daarvan de consequenties (geweest)?
·         persoonlijke waarden en normen
·         sterke en minder sterke kanten, kwaliteiten en valkuilen
·         huidige functie en functioneren
·         passie en dromen in leven en werk
·         de beren op de weg: welke drempels heb jij te nemen?
·         het stellen van doelen: het maken van en inhoud geven aan keuzes
·         actieplan: hoe ga je dat bereiken wat je zo graag wilt?
·         solliciteren en netwerken

Tijdens het traject worden diverse huiswerkopdrachten ingezet. Je houdt je eigen ontwikkeling in het oog door het schrijven van een reflectieverslag na elk coachingsgesprek.
Na het beëindigen van het traject vindt na een aantal maanden een follow up plaats. In dit gesprek blikken we terug op de afgelopen periode en bekijken we de resultaten. Aan de hand hiervan kunnen we doelen eventueel bijstellen of aanscherpen.
 
Resultaat
Door het volgen van het loopbaantraject krijg je helder wat je wilt met je loopbaan. Je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je hebt inzicht in je mogelijkheden en weet hoe je doelen te bereiken. Je staat steviger in je schoenen en kunt met (zelf)vertrouwen je actieplan uitvoeren om je carrière een nieuwe wending te geven.
Het traject kan ook in groepsverband worden gevolgd.** Als we dingen deden waar we toe in staat zijn,
zouden we onszelf versteld doen staan **
(Thomas A. Edison)


Welkom
Het gezicht achter
Counselling
(Loopbaan) coaching
Voor bedrijven
Tarieven counselling
Tarieven coaching
Workshop vitaliteit
Privacy
Links en tips
Contact